Je kratom bezpečný? Tu je štúdiami podložená odpoveď

Kratom je často diskutovaná rastlina. Jej bezpečnosť je predmetom mnohých diskusií. Niektorým prináša zdravotné výhody, zatiaľ čo iní varujú pred možnými rizikami. Tento článok sa zameriava na vedecké štúdie, zdravotné prínosy a možné riziká spojené s užívaním kratomu. Je kratom skutočne bezpečný? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

kratom safety

Kľúčové poznatky

Kratom je pre väčšinu ľudí bezpečný. Jednoducho záleží hlavne na tom, ako ho používate. Jednotlivci používajúci zdravý rozum s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nebudú mať s kratomom problém.

Ako podrobnejšie rozoberieme nižšie, najväčším rizikom je vznik závislosti. Tá sa vám logicky stane, keď budete kratom užívať pravidelne (každý deň) po dlhšiu dobu.

Zo zdravotného hľadiska je kratom v podstate bezpečný. Prípady poškodenia pečene sú veľmi zanedbateľné, postihnuté budú len osoby s už existujúcim problémom s pečeňou alebo extrémni užívatelia kratomu.

Jediným problémom je, že kratom ešte nebol vedcami preskúmaný zo všetkých hľadísk. Takže všetky potenciálne nebezpečenstvá ešte nemusia byť objavené.

Vedecké poznatky - výskum kratomu

Zároveň treba povedať, že už bolo vykonaných veľa štúdií. Hoci často počuť (aj v médiách), že kratom nebol vôbec preskúmaný. To však nie je pravda. Stačí si predsa otvoriť Google.

Vedecké štúdie o bezpečnosti kratomu priniesli zmiešané výsledky. A ukazujú, že jeho užívanie môže byť spojené s potenciálnymi výhodami aj rizikami.

Bezpečnosť a zdravotné riziká:

NIH News in Health uvádza, že kratom má rôzne účinky, od stimulačných (zvýšenie energie, zrýchlenie srdcovej činnosti) až po účinky podobné opioidom (uvoľnenie, úľava od bolesti).

Môžu sa však vyskytnúť vedľajšie účinky, ako je nevoľnosť, zápcha, závraty a v ojedinelých prípadoch aj závažnejšie problémy, ako sú záchvaty, vysoký krvný tlak a problémy s pečeňou. Kratom môže obsahovať aj škodlivé kontaminanty, ako sú ťažké kovy a baktérie (NIH News in Health).

Štúdia EKA

Štúdia Európskej kratomovej aliancie zistila, ak chcete, potvrdila, že kratom môže mať potenciálne výhody, ako je zmiernenie bolesti a pomoc pri odvykaní od opiátov. Poukazuje však aj na to, že je spojený s rôznymi rizikami.

Vrátane gastrointestinálnych problémov a možnosti vzniku závislosti. Štúdia zdôrazňuje potrebu regulácie a štandardizácie výrobkov obsahujúcich kratom a dôležitosť vzdelávania verejnosti o bezpečnom a zodpovednom používaní tejto rastliny.

Štúdia FDA:

FDA nedávno dokončila štúdiu na určenie bezpečných dávok kratomu, v ktorej neboli zaznamenané žiadne významné vedľajšie účinky ani pri vysokých dávkach.

Táto štúdia otvorila cestu ďalšiemu výskumu, ktorý sa zameriava na možnosť vzniku závislosti od kratomu a bezpečnosť jeho užívania (American Kratom Association).

Vedecký výskum a tradičné používanie:

Národné centrum pre doplnkové a integratívne zdravie (NCCIH) zdôrazňuje rozdiely medzi tradičným používaním kratomu v juhovýchodnej Ázii a jeho používaním v USA.

Tradičné formy, ako napríklad čaj z čerstvých listov, sa líšia od spracovaných produktov dostupných v západnom svete, čo môže vysvetľovať rozdiely v zdravotných účinkoch. NCCIH podporuje ďalší výskum s cieľom určiť presné účinky a bezpečnosť kratomu (NCCIH).

kratom safety (2)

Potenciálne zdravotné výhody užívania kratomu

Kratom je známy svojimi stimulačnými a sedatívnymi účinkami. Mnohí používatelia a niektoré vedecké štúdie naznačujú, ako sme už uviedli, že kratom môže mať aj určité zdravotné výhody. Tieto prínosy sa stále skúmajú. Medzi odborníkmi sa stále vedú diskusie.

1. Úľava od bolesti

Jedným z najčastejšie uvádzaných prínosov kratomu je úľava od bolesti. Alkaloidy mitraginín a 7-hydroxymitraginín sa viažu na opioidné receptory v mozgu, čo môže viesť k analgetickým účinkom podobným opioidom. Avšak s menším rizikom vzniku závislosti. A napokon, závislosť od kratomu je oveľa menej nebezpečná z každého hľadiska, najmä zdravotného.

Štúdia uverejnená v časopise Phytotherapy Research zistila, že kratom môže byť účinný pri znižovaní bolesti u ľudí s chronickou bolesťou.

2. Zlepšenie nálady, zmiernenie úzkosti

Mnohí užívatelia kratomu uviedli, že zaznamenali zlepšenie nálady a zníženie úzkosti. Kratom môže mať pre niektorých podobné účinky ako antidepresíva, čo môže byť užitočné pre ľudí trpiacich depresiami alebo úzkostnými poruchami.

Systematický prehľad uverejnený v časopise Journal of Psychopharmacology zistil, že kratom môže mať pozitívny vplyv na náladu a sociálne správanie.

3. Pomoc pri odvykaní od opiátov

Kratom sa u niektorých ľudí používa aj ako alternatíva opiátov. Ide o tých, ktorí sa snažia prekonať závislosť od týchto látok. Niektoré štúdie naznačujú, že kratom môže pomôcť zmierniť abstinenčné príznaky a znížiť túžbu po opioidoch.

Výskumom uverejneným v časopise Drug and Alcohol Dependence sa zistilo, že kratom môže byť účinný aj pri znižovaní závislosti od opioidov a iných látok.

4. Zvýšenie energie a koncentrácie

V nižších dávkach kratom pôsobí ako stimulant, ktorý zvyšuje energiu a zlepšuje koncentráciu. To môže byť dobré pre ľudí, ktorí potrebujú zvýšiť svoju produktivitu alebo bojovať proti únave.

V štúdii uverejnenej v časopise Frontiers in Psychiatry sa zistilo, že kratom môže mať stimulačné účinky a zlepšovať kognitívne funkcie.

kratom safety (1)

Hlásené vedľajšie účinky

Kratom samozrejme nie je bez vedľajších účinkov (inak by to znelo príliš dobre). Tieto vedľajšie účinky môžu byť krátkodobé alebo výnimočne dlhodobé. Môžu závisieť od dávky a frekvencie užívania.

Krátkodobé vedľajšie účinky

  • Nevoľnosť a vracanie: niektorí užívatelia po užití hlásia pocity nevoľnosti a vracania. Nevoľnosť je jedným z najčastejších vedľajších účinkov kratomu. Súvisí to, samozrejme, najmä s užívaním netestovaného, nekvalitného kratomu alebo iného dôležitého faktora.
  • Zápcha: Kratom, opäť najmä ten nekvalitný, môže spôsobiť zápchu, ktorá je bežná pri užívaní látok s opioidnými účinkami. Potvrdzuje to už spomínaný výskum.
  • Sucho v ústach: Ďalším častým vedľajším účinkom je sucho v ústach, známe aj ako xerostómia. Tento problém môže viesť k nepríjemným pocitom a iným zdravotným problémom v ústnej dutine.

Dlhodobé vedľajšie účinky

  • Závislosť a abstinenčné príznaky: jedným z najväčších (nepopierateľných) rizík spojených s dlhodobým užívaním kratomu je závislosť. U užívateľov sa môže vyvinúť fyzická a zriedkavo aj psychická závislosť od kratomu. Abstinenčné príznaky môžu zahŕňať úzkosť, podráždenosť, nespavosť a bolesti svalov. Podľa štúdie v časopise International Journal of Drug Policy môže kratom spôsobiť závislosť podobnú závislosti od opiátov.
  • Poškodenie pečene: Existujú správy o poškodení pečene v súvislosti s dlhodobým užívaním kratomu. U niektorých užívateľov kratomu sa údajne vyskytli aj prípady akútneho zlyhania pečene.
  • Kardiovaskulárne problémy: Niektorí užívatelia kratomu uvádzajú zvýšenú srdcovú frekvenciu a vysoký krvný tlak. Tieto príznaky môžu ohroziť ľudí s už existujúcimi kardiovaskulárnymi problémami. Niekoľko prípadov srdcových problémov spojených s užívaním kratomu.

kratom safety (3)

Záver

Ak to zhrnieme, môžeme povedať, že kratom môže byť pre mnohých ľudí bezpečný, najmä ak sa používa zodpovedne a s mierou. Ponúka potenciálne výhody, ako je úľava od bolesti, zlepšenie nálady alebo pomoc pri odvykaní od opiátov.

Nie je však bez rizík. Patrí medzi ne závislosť a v extrémnych prípadoch poškodenie pečene alebo kardiovaskulárne problémy. Kľúčom k úspechu je byť informovaný - užívať kratom rozumne a byť si vedomý možných vedľajších účinkov.

Na úplné pochopenie jeho bezpečnosti je potrebný ďalší výskum. Pri správnom používaní však kratom môže byť pre mnohých ľudí cenným prírodným liekom.

 

Štúdie, zdroje informácií:

Späť do obchodu