Čo je 10-OH-HHC a aké sú jeho účinky?

10-OH-HHC (10-hydroxyhexahydrocannabinol) je tiež relatívne nový a novovznikajúci kanabinoid, ktorý k sebe nemá skoro žiadny výskum. Rovnako ako mnoho kanabinoidov pochádza z rastliny konope, konkrétne z premeny tetrahydrokanabinolu (THC). Táto zlúčenina si získala pozornosť pre svoje potenciálne terapeutické účinky, napriek tomu je stále predmetom rozsiahleho štúdia, aby sme pochopili jej úplný profil a dopad, tak je potrebné sa pozrieť na históriu tejto zlúčeniny, účinky pozitívne aj negatívne.

História kanabinoidu

Objav kanabinoidov sa datuje do začiatku 20. storočia, pričom najviac študovanými zlúčeninami sú THC a kanabidiol (CBD). Vývoj a syntéza 10-OH-HHC je však novším úspechom vo výskume kanabinoidov. Vedci skúmali rôzne deriváty THC, aby objavili nové zlúčeniny, ktoré by mohli ponúknuť jedinečné výhody nových zlúčenín, ktoré sa účinkami podobajú CBD či klasickému THC.

Výrobný proces

10-OH-HHC sa vyrába hydrogenačným procesom, pri ktorom sa THC chemicky premení na hexahydrokanabinol (HHC) a ďalšia hydroxylácia vedie k vzniku 10-OH-HHC. Táto syntetická cesta umožňuje výskumníkom izolovať a študovať túto špecifickú zlúčeninu a poskytuje pohľad na jej potenciálne použitie a účinky, prípadne ju využiť v praxi k novým vedeckým prínosom v konopnom odvetví či k terapeutickým vlastnostiam.

Chemická štruktúra a vlastnosti

10-OH-HHC zdieľa podobnú štruktúru ako THC, ale obsahuje hydroxylovú skupinu na 10. uhlíkovej pozícii, čo z neho robí hydroxylovanú formu HHC. Táto mierna modifikácia významne mení jeho interakciu s endokanabinoidným systémom tela, čo potenciálne vedie k odlišným účinkom a vedľajším účinkom v porovnaní s THC a HHC. Vo všeobecnosti možno povedať, že svojou chemickou štruktúrou je bližšie k HHC než ku klasickému THC. Mnoho užívateľov uvádza, že stav po užití 10-OH-HHC bol veľmi podobný klasickému HHC, a preto môžeme všeobecne povedať, že je to výborná alternatíva.

Ako funguje 10-OH-HHC v ľudskom organizme?

Rovnako ako ostatné kanabinoidy, 10-OH-HHC interaguje s endokanabinoidným systémom (ECS), ktorý hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní homeostázy v tele. ECS zahŕňa kanabinoidné receptory (CB1 a CB2), endogénne kanabinoidy a enzýmy zodpovedné za ich syntézu a degradáciu.

Predpokladá sa, že 10-OH-HHC sa viaže s týmito receptormi, najmä receptormi CB1 v mozgu a centrálnom nervovom systéme a receptormi CB2 v imunitnom systéme. Jeho jedinečná štruktúra môže ovplyvniť tieto interakcie odlišne, čo vedie k odlišným fyziologickým a psychoaktívnym účinkom.

Potenciálne pozitívne účinky

 • Úľava od bolesti: Podobne ako iné kanabinoidy môže mať 10-OH-HHC analgetické vlastnosti, čo z neho robí potenciálnu alternatívu pre liečbu bolesti. Jeho účinnosť pri znižovaní chronických bolestivých stavov, ako je neuropatická bolesť a zápalová bolesť, je predmetom skúmania. Presné účinky na telo nie sú ešte známe.
 • Protizápalové vlastnosti: Doterajšie štúdie naznačujú, že 10-OH-HHC môže pomôcť znížiť zápal a ponúknuť potenciálne výhody pre stavy, ako je artritída a zápalové ochorenia čriev.
 • Neuroprotektívne účinky: Výskum ukazuje, že kanabinoidy môžu mať neuroprotektívne vlastnosti, ktoré môžu byť prospešné pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Môže pôsobiť ako prevencia do budúcna či aktívne pomáhať k redukcii nežiaducich efektov týchto chorôb.
 • Anxiolytické a antidepresívne účinky: 10-OH-HHC môže pomôcť zmierniť príznaky úzkosti a depresie, podobne ako iné kanabinoidy, interakciou so serotoninovými a dopamínovými receptormi v mozgu. Nadmerné užívanie môže ovplyvniť prirodzenú reguláciu dopamínu a serotonínu.
 • Stimulácia chuti do jedla: Rovnako ako THC môže 10-OH-HHC stimulovať chuť do jedla, čo by mohlo byť prospešné pre jedincov trpiacich stavmi, ktoré spôsobujú stratu chuti do jedla.

Všetky vyššie uvedené účinky sú iba informatívne a nie sú to odvodené medicínske závery a pred každým použitím nového kanabinoidu je potrebné sa informovať u svojho lekára, či je to žiaduce.

Potenciálne negatívne účinky

 • Psychoaktívne účinky: Ako derivát THC môže 10-OH-HHC vyvolať psychoaktívne účinky, vrátane eufórie, zmeneného vnímania a kognitívnych porúch. Tieto účinky môžu byť pre niektorých užívateľov nežiaduce, najmä pre tých, ktorí hľadajú terapeutické výhody pre zlepšenie svojho stavu.
 • Úzkosť a paranoja: Vysoké dávky 10-OH-HHC by mohli potenciálne vyvolať úzkosť a paranoju u citlivých jedincov, podobne ako účinky pozorované pri vysokých dávkach THC. Chemická štruktúra je veľmi podobná HHC a THC, a preto aj negatívne účinky sú veľmi podobné.
 • Kognitívne poruchy: Dlhodobé užívanie 10-OH-HHC môže viesť k kognitívnemu poškodeniu, ktoré ovplyvňuje pamäť, pozornosť a výkonné funkcie.
 • Závislosť a závislosť: Rovnako ako u iných kanabinoidov existuje potenciálne riziko rozvoja závislosti na 10-OH-HHC, najmä pri chronickom užívaní.
 • Fyzikálne vedľajšie účinky: Môžu zahŕňať sucho v ústach, červené oči, závraty a zvýšenú srdcovú frekvenciu, podobné vedľajším účinkom pozorovaným pri konzumácii THC.

Legálny status nového kanabinoidu

Právny status 10-OH-HHC sa líši podľa krajiny a regiónu. Na niektorých miestach sú všetky formy kanabinoidov pochádzajúcich z konope prísne regulované alebo zakázané. Inde môžu syntetické kanabinoidy spadať do legálnych šedých oblastí alebo podliehať zvláštnym predpisom. Vzhľadom na to, že 10-OH-HHC je relatívne nová zlúčenina, jej právny status sa stále vyvíja a je nevyhnutné, aby si užívatelia boli vedomí miestnych zákonov a predpisov týkajúcich sa jej použitia.

Krajiny, kde je 10-OH-HHC legálne:

 • Nemecko
 • Holandsko
 • Česko
 • USA - prísne regulovaná látka
 • Kanada - prísne regulovaná látka

Vzhľadom na to, že ide o nový typ konope, tak mnoho štátov s ním neprišlo vôbec do kontaktu a tým nepridala do úvahy ani žiadnu reguláciu či zákaz. Pred nákupom je potrebné overiť legalitu toho syntetického konopného derivátu.

Teraz možno tento kanabinoid nájsť vo forme kvetov, jointov a alebo cartridge. Mnoho firiem ho ponúka v rade rôznych foriem ako sú edibles či oleje.

Budúci výskum nových konopných derivátov Výskum 10-OH-HHC je stále v raných fázach. Budúce štúdie majú za cieľ preskúmať jeho úplný farmakologický profil, vrátane jeho bezpečnosti, účinnosti a potenciálnych terapeutických aplikácií. K potvrdeniu jeho účinkov a stanoveniu vhodných pokynov pre dávkovanie sú potrebné klinické štúdie.

Vedci tiež skúmajú syntézu ďalších hydroxylovaných kanabinoidov, aby porovnali ich účinky a potenciálne prínosy. Ako výskum postupuje, 10-OH-HHC by sa mohol stať cenným prírastkom do rady terapeutických kanabinoidov dostupných pre lekárske použitie. Vedci by mali vziať tiež do úvahy skúmanie podobných konopných derivátov ako 11-OH-THC alebo CBDV.

10-OH-HHC je novovznikajúci kanabinoid so sľubným terapeutickým potenciálom. Jeho jedinečná štruktúra a interakcia s endokanabinoidným systémom naznačujú, že by mohol ponúknuť výhody pri úľave od bolesti, zápalu, neuroprotekcii a stavoch duševného zdravia. Ako u každej novej zlúčeniny je však nevyhnutné pristupovať k jej použitiu s opatrnosťou kvôli potenciálnym vedľajším účinkom a súčasnému nedostatku komplexných klinických údajov. Zároveň je potrebné dbať toho, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu mladistvými osobami. Pre každého, kto sa zaujíma o skúmanie potenciálu tohto nového kanabinoidu 10-OH-HHC, je zatiaľ dôležité byť informovaný o prebiehajúcich štúdiách a právnom vývoji.

 
Späť do obchodu