Kratom zákonnosť

Máme období leta, kedy mnoho z nás jazdí rôzne po svete a často sa nás pýtate, či ak si môžete vziať Kratom do danej krajiny a či je kratom legálny v danej krajine, kam sa chystáte vyraziť.

 

Tu sme vám spísali stručné odporúčania, ako je to s kratomu v najnavštevovanejších krajinách Európy:

 

Rakúsko - pre osobné použitie nie je trestné, neodporúča sa predávať a distribuovať.

Chorvátsko - len pre osobné účely, neodporúčame ďalej distribuovať

Španielsko - plne legálne nákup a predaj kratomu.

Maďarsko - plne legálne nákup a predaj kratomu.

Francúzsko - je legálne používať a vlastniť kratom; predaj kratomu je však považovaný za obchodovanie s nedovolenými látkami a je trestným činom.

Holandsko - plne legálne nákup a predaj kratomu.

Slovensko - plne legálne nákup a predaj kratomu.

Fínsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Predaj kratomu je však regulovaný, pretože výrobok je možné zakúpiť na základe platného lekárskeho predpisu.

Dánsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Predaj kratomu je však regulovaný, pretože výrobok je možné zakúpiť na základe platného lekárskeho predpisu.

Nórsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Predaj kratomu je však regulovaný, pretože výrobok je možné zakúpiť na základe platného lekárskeho predpisu.

Nemecko - Kratom je v Nemecku 100% legálne za podmienky, že je výslovne označený a predávané nie na ľudskú spotrebu, takže na osobné účely, nepredávať a nedistribuovať.

 

Vo zvyšku európskych krajín je Kratom v súčasnosti legálne, okrem nižšie uvedených krajín.

 

Štáty, kde Kratom NIE JE legálna:

Spojené kráľovstvo - od roku 2016 bol Kratom zaradený medzi zakázané látky, ktoré "vyvolávajú psychoaktívne efekty". Je nezákonné dovážať, vyvážať alebo predávať Kratom. Držanie je však legálne.

Írsko - v roku 2017 bol Kratom zaradený medzi nelegálne drogy podľa plánu I. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť Kratom.

Lotyšsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť Kratom.

Taliansko - od roku 2016 bol Kratom zaradený medzi zakázané látky, ktoré "vyvolávajú psychoaktívne efekty". Je nezákonné dovážať, vyvážať alebo predávať Kratom.

Švajčiarsko - od roku 2017 bol Kratom uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť Kratom.

Litva - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť Kratom.

Poľsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť Kratom.

Rumunsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť Kratom.

Rusko - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť Kratom.

Švédsko - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť Kratom.

Turecko - uvedené ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť Kratom.

 

Kratom mimo Európy odporúčame kúpiť až na mieste, aj keď je v USA Kratom legálna a kúpite ho v každom obchode, odporúčame ho zakúpiť na mieste.

 

Zhrnutie: V zahraničí Kratom nedistribuujte, nepredávajte, ak ho veziete so sebou na dovolenku, tak v množstve len pre osobnú potrebu.

Späť do obchodu