Právny status CBD v rôznych krajinách Prehľad a zmeny

CBD alebo kanabidiol zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast popularity vďaka svojim potenciálnym zdravotným prínosom. Je to jeden z kanabinoidov, ktoré sa nachádzajú v rastline konope.

Technické a "obyčajné" konope

Kanabidiol sa získava z tzv. technického konope, nie zo samotnej marihuany, ako je to v prípade THC. Vďaka tomu je CBD v mnohých krajinách legálny.

Najväčším rozdielom medzi technickým konope a tzv. rekreačnou marihuanou je obsah kanabinoidov, ktorý sa medzi nimi výrazne líši. Bežné konope používané na rekreačné účely alebo marihuana obsahuje 5 až 30 % THC, zatiaľ čo technické konope spravidla obsahuje len 0,3 % THC alebo menej. Podľa nariadenia vlády č. 463/2013 Z. z. o zozname návykových látok sa technickým konope rozumie registrovaná odroda, v ktorej psychoaktívny tetrahydrokanabinol (THC) nepresahuje 1 % hmotnosti suchej rastliny.

Legálnosť CBD

Väčšina krajín má stanovený limit obsahu THC, ktorý výrobok CBD nesmie prekročiť. Tento limit sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Preto je dôležité vedieť, ako a ktoré krajiny sa k tomu stavajú, aby ste sa vyhli problémom a mali prehľad. Je teda načase urobiť si o tom jasný obraz a povedať si, aká je v skutočnosti súčasná situácia s CBD.

Právne predpisy o CBD

 • Česká republika

Od roku 2021 je limit THC stanovený na 1 %. Podľa zákona č. 167/1998 Z. z. o návykových látkach je CBD legálne, ak pochádza zo spomínaného technického konope s obsahom THC nižším ako 1 %. Technické konope s týmto limitom sa môže voľne nakupovať, skladovať a spracovávať. Množstvo CBD však musí byť v súlade so zákonným limitom.

 • Nemecko

Zákony v Nemecku boli predtým prísne a limit bol stanovený na 0,2 % THC. Od roku 2024 sa však limit zvyšuje na 0,3 % THC. Cieľom je zosúladiť usmernenia s medzinárodnými normami a uľahčiť obchodovanie a používanie produktov CBD. Predaj výrobkov CBD je teraz povolený, pokiaľ sú tieto výrobky jasne označené ako nepsychoaktívne výrobky obsahujúce potrebné informácie o zložkách a odporúčanom použití. Nemecko je v súčasnosti na dobrej ceste k legalizácii konope. Bol predložený návrh, ktorý umožňuje držbu 30 gramov marihuany a pestovanie maximálne 3 rastlín.

 • Poľsko

V Poľsku je CBD s obsahom do 0,2 % THC legálne a môže sa predávať ako doplnok stravy.

 • Slovensko

V roku 2021 bola CBD vyňatá z čiernej listiny, t. j. zoznamu omamných a psychotropných látok, čím sa produkty CBD stali za určitých podmienok legálnymi. Podmienky sú podobné ako vo väčšine krajín, najmä limit THC je 0,2 %. Produkty však nie sú určené na priamu konzumáciu.

 • Holandsko

Holandsko je dlhodobo považované za jednu z najliberálnejších krajín. CBD aj THC sú tu legálne. Voľne dostupné produkty CBD bez lekárskeho predpisu nesmú prekročiť 0,05 % THC. Nájdete tu špeciálne obchody s konope nazývané coffee shopy, ktoré majú povolené predávať konope s vyšším obsahom THC. Je to však v rozpore so zákazom pestovania konope s vyšším obsahom THC. Tieto obchody ho môžu legálne predávať, ale nesmú ho pestovať.

 • Taliansko

Taliansko je známe svojou uvoľnenou atmosférou a príjemným prostredím. Je dobré povedať, že nesie pomerne flexibilný postoj k CBD. Väčšina európskych krajín sa pohybuje okolo hranice 0,3 % THC, v Taliansku je limit stanovený na 0,6 % THC, čo je pomerne vysoká úroveň. Výrobky CBD sú dostupné v obchodoch a online, pokiaľ spĺňajú limit THC. Patria medzi ne potravinové doplnky a kozmetické alebo technické výrobky. Povoľuje sa tiež predaj konopných odrôd s vysokým obsahom CBD a nízkym obsahom THC, nespracovaných "Cannabis Light".

 • Írsko

Od roku 2024 je CBD v Írsku za určitých podmienok legálna. Írsko sa riadi spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie a jeho legislatíva je formovaná predovšetkým nariadeniami EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Jedným z hlavných problémov je nedostatok štandardizovaných požiadaviek na testovanie a označovanie produktov CBD. To sťažuje spotrebiteľom posúdenie kvality a bezpečnosti kupovaných výrobkov. Nájsť rovnováhu medzi zaistením bezpečnosti spotrebiteľov a podporou priemyselných inovácií preto zostáva výzvou. Pokiaľ ide o budúcnosť, tá závisí najmä od ochoty Írska prispôsobiť sa novým vedeckým poznatkom a spoločenským postojom. To určí, ako sa bude CBD v nasledujúcich rokoch vnímať a používať.

 • Litva

V júni 2021 bola schválená novela zákona o konope, ktorá otvára nové možnosti využívania priemyselného konope v Litve. Podľa tohto zákona sú produkty CBD legálne, ak neobsahujú viac ako 0,2 % THC. Existuje množstvo dôkazov o prínosoch CBD pre ľudské zdravie a bezpečnosti tejto látky. Práve tieto dôkazy prispievajú k zmenám vo vnímaní a regulácii CBD v celej Európe. V blízkej budúcnosti možno preto očakávať, že aj Litva zváži potenciál CBD a prispeje k jeho využívaniu.

 • Lotyšsko

Ďalšou krajinou, kde je CBD za určitých podmienok legálne, je Lotyšsko. Výrobky s CBD sú legálne, pokiaľ ich limit nepresahuje 0,2 % THC ako v iných európskych krajinách, kde je limit podobný. Tie výrobky, ktorých limit je nižší ako 0,2 % THC, nemôžu uvádzať žiadne zdravotné tvrdenia a musia byť označené ako výživové doplnky.

 • Belgicko

Právne predpisy týkajúce sa CBD sa v Belgicku neustále vyvíjajú. Konope a jeho deriváty sa považujú za legálne, ak neobsahujú viac ako 0,2 % THC. Ostatné deriváty konope obsahujúce CBD, t. j. bylinné čaje atď. zatiaľ nemajú presný status, čo odráža šedú zónu v predpisoch.

 • Bulharsko

V Bulharsku je CBD získaný z priemyselného konope, t. j. rastlín konope s obsahom menej ako 0,2 % THC, legálny. Pestovanie, výroba a predaj produktov CBD získaných z konope sú povolené. Musia však spĺňať prísne normy kvality a označovania. Ak ide o zlúčeniny s vyšším obsahom THC, považujú sa za kontrolované látky a sú nezákonné.

 • Dánsko

V júli 2018 ministerstvo zdravotníctva zmenilo nariadenie o euforických látkach a legalizovalo výrobky z konope s limitom 0,2 % THC. Výrobcovia, ktorí chcú vyrábať a predávať, však musia najprv získať povolenie od DVFA, že výrobok je v súlade s predpismi o výživových doplnkoch. To znamená, že limit nie je jedinou podmienkou na to, aby mohli byť výrobky povolené na trhu.

 • Estónsko

V Estónsku je CBD legálne, ak výrobky spĺňajú limit 0,3 % THC. Tieto produkty sa nemôžu propagovať ako lieky, iba ako potravinové doplnky. Zaujímavé je, že Estónsko sa nachádza na 28. mieste medzi krajinami, ktorých obyvatelia konzumujú najviac marihuany.

 • Fínsko

Fínsko sa inšpiruje inými krajinami EÚ, kde je limit THC stanovený na 0,2 %. Takéto malé množstvo je údajne bezpečné a nespôsobuje zmenu vedomia. Okrem toho, aby mohol výrobca uviesť výrobok s CBD na trh, musí mať povolenie od fínskeho úradu pre potraviny a spolu s ním aj certifikát o analýze výrobku. Cieľom tohto postupu je preukázať bezpečnosť, čistotu a koncentráciu CBD a ďalších zlúčenín.

 • Francúzsko

CBD sa vo Francúzsku stalo legálnym až v roku 2021. Francúzsko bolo do značnej miery donútené urobiť určité právne ústupky pri predaji CBD na základe tlaku svojich občanov. Znamená to teda, že CBD je legálna pri stanovenom limite 0,3 % THC. V prípade iných kanabinoidov však k žiadnym ústupkom nedošlo a THC je vo Francúzsku naďalej nelegálne s výnimkou osobitného vládneho povolenia.

 • Chorvátsko 

Rovnako ako vo väčšine krajín EÚ nesmie konečný produkt obsahovať viac ako 0,2 % THC. V Chorvátsku musia výrobky CBD predávané na lekársky predpis alebo na rekreačné použitie spĺňať oveľa menej požiadaviek, ale aj tak musia všetky svoje výrobky registrovať. Dôležité je, že Chorvátsko povoľuje dovoz CBD produktov zo zahraničia, pokiaľ samozrejme spĺňajú požiadavky. Ak plánujete dovolenku v tejto krajine, nezabudnite si so sebou priniesť doklad o kúpe a testy obsahu THC, ktoré predložíte colným orgánom.

 • Luxembursko

Predpisy týkajúce sa konope sú tu veľmi jasné a priaznivé pre podnikanie. V Luxembursku je povolené pestovanie, dovoz a vývoz priemyselného konope a výrobkov z konope, pokiaľ spĺňajú limit 0,3 % THC.

 • Maďarsko

CBD je v Maďarsku legálne, pokiaľ je obsah THC nižší ako 0,2 %. Oleje CBD sú však stále otázne a ich výroba nie je v krajine povolená. Rozlišuje sa medzi rekreačnými a medicínskymi produktmi CBD.

 • Portugalsko

V roku 2021 bola zverejnená vyhláška týkajúca sa pestovania a výroby produktov z rastliny konope. Podobne ako väčšina členských štátov EÚ, aj Portugalsko povoľuje predaj CBD s obmedzením, že tieto konečné produkty musia obsahovať menej ako 0,2 % THC.

 • Rakúsko

V Rakúsku je maximálny limit THC 0,3 %. Zaujímavé je, že CBD olej je nelegálny ako doplnok stravy, ale legálny ako aróma s dodatkom "nevhodné na konzumáciu". Potraviny a kozmetika s obsahom CBD sa vo všeobecnosti legálne nepredávajú, CBD čaje sú však legálne, keďže nejde o výťažky, a teda nespadajú pod nariadenie o nových potravinách.

 • Rumunsko

Maximálny povolený obsah THC je v Rumunsku stanovený na 0,2 %. Je však stanovený v rastline konope vo fáze pestovania, nie v konečnom výrobku. Rekreačné užívanie konope je zakázané, ale koncom roka 2018 Rumunsko dekriminalizovalo nadobúdanie výrobkov s psychoaktívnymi účinkami konečným spotrebiteľom na osobné použitie.

 • Grécko

Grécko od roku 2017 legalizovalo CBD s obsahom menej ako 0,2 % THC. Tým sa pripojilo k rastúcemu zoznamu krajín, ktoré otvorili dvere lekárskej marihuane.

 • Slovinsko

Slovinsko má podobne ako iné krajiny Európskej únie maximálny povolený limit THC 0,2 %. Lekárska marihuana tu však zatiaľ nebola legalizovaná a pacientom boli sprístupnené len vybrané lieky na báze konope.

 • Španielsko 

Podľa zákona platného v Španielsku je výroba CBD v súlade s právom EÚ, ktoré stanovuje, že nesmie obsahovať viac ako 0,2 % THC. Napriek zákonným obmedzeniam predaja a distribúcie CBD a marihuany v Španielsku existujú kaviarne. Nie sú však podobné otvoreným kaviarňam fungujúcim v Holandsku. Majú podobu uzavretých klubov otvorených len pre členov, ktorí musia podpísať členské vyhlásenie a zaplatiť ročný poplatok.

 • Švédsko

Švédsko má tiež stanovený maximálny limit 0,2 % THC. Čo však bolo hlavnou zmenou, je rok 2019, keď bol CBD olej považovaný za drogu, aj keď spĺňa zákonný limit. Toto rozhodnutie malo vplyv aj na lekárske konope.

 • Ukrajina

Na Ukrajine zákon o liečebnom konope stanovuje, že obsah THC nesmie prekročiť 0,3 % na priemyselné účely. Tento limit by sa mal prekročiť len na lekárske účely. Konzumácia pre potešenie je naďalej zakázaná.

Budúcnosť CBD

Možno ste si všimli, že každý štát pristupuje k CBD inak. Dôvodom môžu byť spoločenské podmienky v krajine a hlavne to, že keď CBD produkty vstúpili na trh, zákony na to neboli pripravené. Okrem toho výskum nebol taký rozsiahly ako dnes a neexistovali poznatky o bezpečnosti a potenciálnych zdravotných výhodách, ktoré nám CBD môže priniesť.

Podľa výskumu spoločnosti BDS Analytics sa predpokladá, že predaj CBD bude každoročne rásť o 49 %. Pre mnohé krajiny, ktoré doteraz CBD zakazovali alebo výrazne obmedzovali jeho používanie, by legalizácia CBD mohla znamenať potenciál a príležitosť na finančnú prosperitu v budúcnosti.

Na záver je dôležité pripomenúť, že zákony sa neustále menia a novelizujú, preto je potrebné tieto informácie pozorne sledovať, aby sa predišlo dezinformáciám.

 

Späť do obchodu