Kratom legalita

Letné obdobie prináša časté cesty do zahraničia, a preto sa často stretávame s otázkami ohľadom legálnosti kratomu v rôznych krajinách. V tomto článku sme pre vás pripravili prehľad zákonnosti kratomu v najnavštevovanejších európskych krajinách a niekoľkých ďalších regiónoch.

Kratom v Európe

Legálne používanie a predaj

 • Španielsko: Plne legálne pre nákup a predaj kratomu.
 • Maďarsko: Plne legálne pre nákup a predaj kratomu.
 • Holandsko: Plne legálne pre nákup a predaj kratomu.
 • Slovensko: Plne legálne pre nákup a predaj kratomu.

Osobné použitie povolené, predaj obmedzený

 • Rakúsko: Pre osobné použitie nie je trestné, neodporúča sa predávať a distribuovať.
 • Chorvátsko: Len pre osobné účely, neodporúčame ďalej distribuovať.
 • Francúzsko: Je legálne používať a vlastniť kratom; predaj kratomu je však považovaný za obchodovanie s nedovolenými látkami a je trestným činom.
 • Nemecko: Kratom je 100% legálne za podmienky, že je výslovne označený a predávaný nie na ľudskú spotrebu. Osobné použitie je povolené, predaj a distribúcia nie.

Regulované predajom na lekársky predpis

 • Fínsko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Predaj je regulovaný, výrobok je možné zakúpiť na základe platného lekárskeho predpisu.
 • Dánsko: Podobne ako vo Fínsku, predaj je regulovaný a možný len na základe lekárskeho predpisu.
 • Nórsko: Rovnaké pravidlá ako v prípade Fínska a Dánska.

Krajiny, kde je kratom nelegálny

 • Spojené kráľovstvo: Od roku 2016 je kratom zaradený medzi zakázané látky, ktoré vyvolávajú psychoaktívne efekty. Je nezákonné dovážať, vyvážať alebo predávať kratom. Držanie je však legálne.
 • Írsko: Od roku 2017 je kratom zaradený medzi nelegálne drogy podľa plánu I. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť kratom.
 • Lotyšsko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť kratom.
 • Taliansko: Od roku 2016 je kratom zakázaný ako látka vyvolávajúca psychoaktívne efekty. Je nezákonné dovážať, vyvážať alebo predávať kratom.
 • Švajčiarsko: Od roku 2017 je kratom uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť kratom.
 • Litva: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť kratom.
 • Poľsko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť kratom.
 • Rumunsko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, nakupovať alebo vlastniť kratom.
 • Rusko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť kratom.
 • Švédsko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť kratom.
 • Turecko: Kratom je uvedený ako kontrolovaná látka. Je nezákonné používať, kupovať alebo vlastniť kratom.

Nadpis-13

Kratom mimo Európy

Mimo Európy odporúčame kratom zakúpiť priamo na mieste. Napríklad v USA je kratom legálny a dostupný v mnohých obchodoch, avšak je najlepšie ho zakúpiť až na mieste, aby ste sa vyhli prípadným problémom s dovozom.

Zhrnutie

Pri cestovaní do zahraničia s kratomom dodržujte tieto odporúčania:

 • Nedistribuujte ani nepredávajte kratom.
 • Prenášajte kratom len v množstve pre osobnú potrebu.
 • Overte si aktuálnu legislatívu danej krajiny, kam sa chystáte.

Pamätajte, že zákonnosť kratomu sa môže v jednotlivých krajinách líšiť a pravidlá sa môžu zmeniť. Vždy si overte aktuálne informácie pred cestovaním.

Späť do obchodu