Konope vs. marihuana

Konope sa stáva čoraz známejším, a najmä produkty CBD sú čoraz populárnejšie. CBD a jeho účinky však súvisia aj s pojmom THC. Počuli ste už o ňom? Aké sú rozdiely medzi týmito látkami a čo sa stane, keď sa skombinujú?

Konope vs. marihuana

Ak sa už nejaký čas pohybujete vo svete konope, alebo aspoň čiastočne, pravdepodobne ste už počuli pojem konope alebo marihuana. Tieto pojmy sa často používajú zameniteľne, ale je dôležité si uvedomiť, že to nie je to isté.

Hlavným rozdielom medzi týmito pojmami je obsah THC. Termín konope sa používa na označenie konope s obsahom THC do 1 %. Do roku 2021 bol obsah THC stanovený na 0,3 %. Ide o tzv. technické konope, ktoré nie je psychoaktívne. Podľa nariadenia vlády č. 463/2013 Z. z. o zoznamoch návykových látok sa technickým konope rozumie registrovaná odroda, v ktorej podiel psychoaktívneho THC (tetrahydrokanabinolu) nepresahuje 1 % hmotnosti sušiny rastliny. Je dôležité, aby zozbierané konope neprekročilo túto úroveň. Ak sa tak stane, toto konope je už klasifikované ako droga a je klasifikované ako marihuana.

Z právneho hľadiska je teda konope, ktoré obsahuje viac ako 1 % THC v sušine, "marihuana". Medzi ľuďmi je dobre známe, že marihuana je konope, ktoré môže byť psychoaktívne. Z toho vyplývajú jej ďalšie prezývky, ako napríklad "tráva", "weed" atď. Marihuana však nie je legálna a voľne dostupná na užívanie.

V praxi si môžeme predstaviť, že všetky produkty CBD, ktoré obsahujú THC alebo neobsahujú THC vôbec, sú vyrobené z priemyselného konope, nie z marihuany.

CBD a THC sú si podobné?

Tieto látky majú do určitej miery veľa spoločného. Týka sa to najmä ich chemickej štruktúry. Obe látky sa skladajú z 21 atómov uhlíka, 3 atómov vodíka a 2 atómov kyslíka. Usporiadanie týchto atómov je však v každej látke iné, a preto THC a CBD pôsobia na ľudské telo a myseľ odlišne.

Účinky CBD

CBD je látka, ktorá ešte len čaká na výskum, ale niektoré jej zdravotné účinky už boli vedecky dokázané a má priaznivé medicínske využitie. Táto konopa môže pomôcť pri liečbe rôznych zdravotných problémov, ako je epilepsia, Parkinsonova choroba a dokonca aj rakovina.

Vďaka štruktúre tejto látky nám môže priniesť množstvo pozitívnych účinkov, ako napr:

  • Zlepšenie kvality spánku: Kvalita spánku súvisí aj s uľahčením zaspávania a z tohto dôvodu nám CBD môže pomôcť pri nespavosti.

  • Zmiernenie bolesti: CBD môže byť obrovským prínosom pre ľudí trpiacich chronickou bolesťou.

  • Pomoc pri kožných problémoch (akné, ekzémy, suchá pokožka)

  • Úľava pri zápalových ochoreniach

  • Podpora duševného zdravia: CBD môže byť účinným prostriedkom proti depresii, úzkosti a nervozite. Je tiež veľkou pomocou pri liečbe ADHD a autizmu.

Kombinácia CBD a THC

Mnohé z vedľajších účinkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívaní THC, sa eliminujú, keď sa kombinuje s CBD. Medzi vedľajšie účinky THC patria červené oči, zmenené vnímanie priestoru a času, spomalené reakcie a úzkosť. Nízky obsah THC môže na druhej strane zosilniť účinok CBD, čo z neho robí zaujímavú a prospešnú kombináciu.

THC sa viaže na receptory CB1, t. j. THC spôsobuje pocit eufórie. Na druhej strane CBD sa na tento receptor takmer vôbec neviaže. Pri kombinácii týchto látok sa teda menia receptory, na ktoré reagujú THC a CBD. Výsledkom je, že CBD a THC majú antidepresívne účinky, čo môže byť prínosom aj proti úzkosti.

Zhrnutie

Je dokázané, že CBD má pozitívny účinok, a to tak na psychiku, ako aj na fyzickú časť nášho tela. Preto by sa konope malo prestať považovať za drogu a v tejto súvislosti by sa malo prestať aj prirovnávať k marihuane. CBD nám nedáva "high" ako THC, ale poskytuje nám množstvo zdravotných výhod. Preto je rozumné pozrieť sa na štúdie, ktoré podporili prínosy a účinky konope, aby sme získali definitívny názor na rozdiel medzi konopou a marihuanou.

 

Späť do obchodu